21-12-16

Batman: de wortels van het kwaad. (SC) (Luitingh-Sijthoff) (1995)

Andrew Vachss,1995Tekst: Andrew Vachss.


Via zijn trouwe bediende Alfred krijgt Batman de gegevens die reeds door zijn moeder werden verzameld, over het netwerk dat kinderen seksueel exploiteert. Als een schaduw in de nacht en soms als keurige heer jaagt Batman op de misdadigers, gebruikmakend van zijn atletische krachten en de moderne technologie.

Gebaseerd op het populaire stripfiguur 'Batman'.

1995